budbil

Sporty har byttet firmanavn til Best Transport AS.
Gå til vår nye nettside www.besttransport.no
For vår nye web-booking: www.besttransport.no/konto

varetaxi

Betingelser ved bruk Best Transport AS


  1. Kunden har alltid ansvaret for at varer/leveranser er godt nok emballert før transport. Om ønskelig kan Sporty bistå med emballasje mot tillegg i pris.
  2. Sporty kan ikke påta seg erstatningskrav dersom varer sendes uten emballasje eller mangelfull emballering.
  3. Alle transportoppdrag/leveranser skal signeres av mottaker. Ofte er det Sporty sin kundes kunde som tar imot varen. Det er da Sportys kunde sitt ansvar å informere sin kunde at transporten er lovmessig utført når det signeres på/ved mottak av varer. Transporten anses som lovmessig utført ved signering av mottatte varer.
  4. Varer er forsikret i henhold til Lov om Veifrakt. Vegfraktloven § 32-39 NSAB/2000 § 24-26 formidler § 15-23 for fraktfører/transportør; 17 SDR pr kg eller maksimalt varens verdi.
  5. Det er kundens ansvar å tegne ekstra forsikring utover det som er beskrevet i Lov om Veifrakt dersom denne mener at dette er hensiktsmessig.
  6. Dersom transportbruker har spesielle krav til utførelsen av transporten, som f eks temperaturkrav, løfteprosedyrer etc skal dette avtales skriftlig og bekreftes skriftlig av Sporty. Det skal også anføres i fraktdokument/elektronisk overførte data samt påføres merkingen av lasten.
  7. Force Majeure; Transportører er aldri ansvarlig for tap som følge av plutselige og uforutsette hendelser som rammer tilfeldig og er utenfor transportørs kontroll.


  8. Ta kontakt med Sporty Budservice AS på e-post oslo@besttransport.no eller tlf: 22 99 52 99 for mere informasjon om våre betingelser.